Điều khoản sử dụng


Điều khoản sử dụng

Mỗi điều khoản được đề cập dưới đây như sau:

Tài khoản nhà tuyển dụng: Đăng tin đúng tin cần tuyển dụng, sai nội dung chúng tôi sẽ khoá tài khoản.

Tài khoản Cá nhân: Đăng tin đúng, sai nội dung chúng tôi sẽ khoá. Bạn vui lòng báo cho chúng tôi biết cty nào đăng tin sai, bạn sẽ được trọng thưởng.

Tìm việc xanh: là là website tuyển dụng miễn phí. Không liên hệ với khách hàng để thu phí bất kỳ hình thức nào.

Bạn đăng tin tại timviecxanh.com là chấp nhận điều khoản của chúng tôi và tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền sửa đổi điều khoản mà không cần báo trước. Nhưng thông tin sẽ hiện công bố trên website này

Bất kỳ khiếu nại gì hãy liên hệ với chúng tôi -> timviecxanh@gmail.com