Tài xế

Trường CĐ nghề du lịch SG đường Nguyễn Thượng Hiền Q10, đang tìm tài xế xe 7 chổ. HĐBH, YT…đầy đủ. Ae nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với trường…