Mẹo làm việc bằng nhật ký online

1882

Nhật ký Online này, nó minh bạch công việc, giúp Cty đánh giá đúng năng lực làm việc của nhân viên. Tránh trường hợp nhân viên làm việc nhiều mà sếp tưởng ngồi chơi.

Nhật ký online này tương tác tốt có lợi cho nhân viên và có lợi cho cả quản lý. 

Nhật ký online này giúp nhân viên không phải viết báo cáo định kỳ, tổng hợp số liệu nhiều khi không nhớ hoặc tốn thời gian để soạn báo cáo.

Zen

Ý kiến bình luận

Gọi Zalo Facebook