Trước khi đăng ký, xem ở dưới bình luận tin tuyển dụng đó ghi là còn tuyển dụng hay đã đủ người để không mất thời gian đăng ký.

Bước 1: Mở Facebook của bạn ra, tìm kiếm timviecxanh (facebook.com/timviecxanh)

Bước 2: Copy link tin mà bạn muốn ứng tuyển, và gửi qua Chát .

Bước 3: Tư vấn viên sẽ cung cấp thông tin hồ sơ.

Bước 4: Bạn gửi hồ sơ qua email: timviecxanh@gmail.com

Bước 5: Trả kết quả: Đạt yêu cầu hay không yêu cầu

Bước 6: Nếu đạt yêu cầu, tiến hành phỏng vấn … và nhận visa Đài Loan.

Taiwan